Tag Archive | mảng động

Nói về con trỏ [P. 3]

Các bài viết trong loạt bài “Nói về con trỏ”

Mảng 2 chiều

Trước khi bắt đầu mới khai báo mảng 2 chiều (hay còn gọi là ma trận) bằng con trỏ, cũng nên nhắc lại một chút về cách khai báo truyền thống chứ nhỉ

int a[10][10];

Ngắn gọn và dễ hiểu phải không nào?

Thế còn khai báo bằng con trỏ thì thế nào nhỉ? Thế này đây:

int **a;

Nhìn qua thì có vẻ ngắn gọn nhưng có gọn thật không thì hãy chờ đã.

Read More…

Advertisements

Nói về con trỏ [P. 2]

Các bài viết trong loạt bài “Nói về con trỏ”

1.2. Khai báo mảng động

Mảng 1 chiều

Trước khi đi tiếp, hãy kiểm tra lại chút kiến thức nhé. Thế mảng động là gì nhỉ?

Chắc phần lớn câu trả lời sẽ là mảng khai báo sau khi biết kích thước.

Vậy xem thử cái này nhé:

#include <stdio.h>

int main()
{
  int n;

  printf("Enter n: ");
  scanf("%d", &n);

  int a[n];

  for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = i;
  for (int i = 0; i < n; i++)
    printf("%5d", a[i]);

  return 0;
}

Read More…