Tag Archive | cplusplus

Nói về con trỏ [P. cuối]

Các bài viết trong loạt bài “Nói về con trỏ”

Kết thúc phần 1, mình đã trình bày những thứ cơ bản về con trỏ trong C và theo mình thì nhiêu đó cũng đủ để sử dụng rồi. Ở phần 2 này, mình sẽ tiếp tục về con trỏ trong C++. Tuy nhiên, ở phần này, mình chỉ nêu ra một số điểm khác biệt giữa con trỏ trong C++ và C mà không trình bày chi tiết nữa.

Về bố cục, ở phần này sẽ phân chia giống ở phần 1 để bạn tiện theo dõi và so sánh.

Nếu bạn chưa đọc phần 1 hay vẫn còn điểm gì chưa rõ, hãy quay lại ngâm cứu phần 1 một chút, vì đó là những kiến thức cơ bản và sẽ được sử dụng lại trong phần này.

Và nếu bạn đã sẵn sàng, còn chờ gì nữa, bắt đầu nào.

Read More…