Archive | February 2014

Flappy Bird, cái quái gì thế này???

Cảnh báo: bài này chỉ để bày tỏ cảm suy nghĩ, cảm xúc khi nghe đến trò chơi này và lần đầu tiên chơi nó. Không có một tí review, phân tích, đánh giá gì hết tẹo.

Read More…