Archive | March 2012

Bruno Mars – Today My Life Begins

Love both melody and lyric

Vietnam’s Got Talent 2012

Tối nay, thực sự là thư giản đúng nghĩa, không code, không nghiên cứu, không học, không làm gì hết. Chỉ đơn giản là ngồi xem tất cả các tập Vietnam’s Got Talent.

Nói về tính giải trí thì có khá nhiều điều thú vị, hài hước, cũng có cả căng thẳng, bấy nhiêu chắc cũng đủ cho một buổi tối thư giản.

Nhìn theo một quan điểm khác, người ta cũng có thể phát hiện những điều thú vị khác, những điều thú vị không chỉ mang tính giải trí mà còn mang lại một sức mạnh gì đó rất lớn trong cuộc sống.

Read More…

Nói về con trỏ [P. cuối]

Các bài viết trong loạt bài “Nói về con trỏ”

Kết thúc phần 1, mình đã trình bày những thứ cơ bản về con trỏ trong C và theo mình thì nhiêu đó cũng đủ để sử dụng rồi. Ở phần 2 này, mình sẽ tiếp tục về con trỏ trong C++. Tuy nhiên, ở phần này, mình chỉ nêu ra một số điểm khác biệt giữa con trỏ trong C++ và C mà không trình bày chi tiết nữa.

Về bố cục, ở phần này sẽ phân chia giống ở phần 1 để bạn tiện theo dõi và so sánh.

Nếu bạn chưa đọc phần 1 hay vẫn còn điểm gì chưa rõ, hãy quay lại ngâm cứu phần 1 một chút, vì đó là những kiến thức cơ bản và sẽ được sử dụng lại trong phần này.

Và nếu bạn đã sẵn sàng, còn chờ gì nữa, bắt đầu nào.

Read More…