Archive | October 2011

New new

Few…
Sau một hồi, setting gần như tất cả, cuối cùng đã xong.
Từ hôm nay nay sẽ tập tành viết lách, suy nghĩ, phân tích, blah blah…

Advertisements